​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei

LuongThanhNghi.jpg 
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG


Thông tin cá nhân
Đang cập nhật ...​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​