​​​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei

i
 
Fax           : (00-673) ​2651574
Email        : vnembassy@yahoo.com
 
Giờ hành chính:  Sáng  : 09h00 - 12h00 
                          Chiều  :  14h00 - 17.00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Trừ ngày lễ Việt Nam và địa phương)
 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​