​​​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei

Tel      : (00-673) ​2651580
Fax     : (00-673) ​2651574
Email  : vnembassy@yahoo.com
 
Giờ hành chính:  Sáng  : 09h00 - 12h00 
                          Chiều  : 14h00 - 17.00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Trừ ngày lễ Việt Nam và địa phương)

Thị thực và Công tác Lãnh sự: Chỉ làm việc buổi chiều
 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​