​Chiều 15/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp bà Anabel Gonzales, Giám đốc Khối Cạnh tranh và Thương mại, Ngân hàng Thế giới (WB) đang ở thăm Việt Nam và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam.


Đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại.jpg
Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp đoàn đại biểu Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại buổi tiếp, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao những hỗ trợ quý báu, hiệu quả của WB đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó có việc WB hỗ trợ Việt Nam xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035, đưa ra định hướng phát triển dài hạn cho Việt Nam tham khảo; đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ quá trình xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và hội nhập quốc tế với mức độ ngày càng cao của Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ thông báo quyết tâm đổi mới toàn diện và các nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam thời gian tới, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển toàn diện và bền vững; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh với ưu tiên nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng suất lao động, đổi mới sáng tạo để tạo làn sóng đầu tư mới.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị WB tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ Việt Nam tận dụng tối đa các lợi thế, hạn chế các thách thức khi tham gia các hiệp định thương mại tự do. WB phát huy vai trò điều phối và hỗ trợ Việt Nam một cách có hiệu quả trong giảm nghèo bền vững, phát triển thị trường vốn, hoàn thiện thể chế kinh tế và đối phó với các thách thức do biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn ưu đãi theo một lộ trình chuyển tiếp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.

Bà Anabel Gonzales và bà Victoria Kwakwa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, cũng như các tiềm năng phát triển và cơ hội to lớn trong quá trình Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và quốc tế, đặc biệt là việc Việt Nam chủ động và tích cực tham gia đồng thời nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bà Anabel Gonzales và bà Victoria Kwakwa bày tỏ sự ủng hộ và nhất trí cao về các chủ trương, định hướng và quyết tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam để giải quyết các thách thức đặt ra, đặc biệt vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng thương mại, coi trọng phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, kết nối giữa các khu vực kinh tế trong nước và tham gia ngày càng hiệu quả hơn các chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Anabel Gonzales và bà Victoria Kwakwa khẳng định WB và các tổ chức thành viên sẽ tích cực cung cấp hỗ trợ hiệu quả và cần thiết cho Việt Nam trong việc thực thi các cam kết và gia tăng lợi ích từ TPP, phát triển bền vững và đạt các mục tiêu do Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra./.

(TTXVN)
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​