​Ngày 17/02, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án FIRST (Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) tổ chức chương trình gặp gỡ các chuyên gia trí thức kiều bào “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016”.


Kết nối chuyên gia trí thức kiều bào phục vụ đổi mới sáng tạo của Việt Nam.jpg
Chương trình "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam - 2016". (Ảnh: Bộ KH&CN) 

Đây là diễn đàn trao đổi giữa các chuyên gia trí thức kiều bào và các nhà quản lý, các chuyên gia trí thức trong nước về vai trò, khả năng đóng góp vào thực tiễn đổi mới sáng tạo nước nhà; đặc biệt là các đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể nhằm thu hút rộng rãi và phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ nói riêng và sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước nói chung.

Theo ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua Việt Nam đã dần hoàn thiện các văn bản luật nhằm tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển. Các trí thức ở nước ngoài, với nhiều kinh nghiệm ở các nước phát triển sẽ có những đóng góp quan trọng cùng các trí thức, nhà quản lý trong nước biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực. Nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao vai trò của đội ngũ các chuyên gia trí thức kiều bào, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng đây là một trong những nguồn nhân lực khoa học công nghệ nòng cốt của đất nước. Dự án FIRST sẽ hỗ trợ việc thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia các hoạt động tại Việt Nam, với những cơ chế đãi ngộ đặc thù.

(Theo VOV5)
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​