​Các cơ chế hợp tác và hiệp định ký kết giữa hai nước Việt Nam – Bru-nây:

Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Bru-nây: Nhân dịp chuyến thăm Bru-nây của Bộ​ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên ​(13 – 15/6/2000), hai Bộ trưởng Ngoại giao đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về lập Uỷ ban hỗn hợp (UBHH) do Bộ trưởng Ngoại giao làm Chủ tịch phân ban. Theo đó thoả thuận (i) ​tiến​ hành cuộc họp đầu tiên của UBHH vào đầu năm 2001 (tuy nhiên, cho đến nay hai nước chưa tổ chức được phiên họp nào); (ii) tích cực trao đổi, đàm phán để ký thêm các Tránh đánh thuế trùng; Khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hàng hải.

- Hiệp định hợp tác Hàng không (8/11/1991). Tháng 5/2006, Hàng không Hoàng gia Bru-nây đã mở đường bay trực tiếp tới TP Hồ Chí Minh.

- Hiệp định Thương mại, Hiệp định hợp tác hàng ​hải, Bản ghi nhớ về hợp tác Du lịch, và Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bru-nây (ký nhân dịp chuyến thăm chính thức Bru-nây của Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ 12 – 14/11/2001).

- Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng (ký nhân chuyến thăm Việt Nam của Thứ trưởng Quốc phòng Bru-nây vào tháng 11/2005).

- MOU về hợp tác thể thao và thanh niên, MOU về hợp tác dầu khí và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (ký nhân chuyến thăm chính thức Bru-nây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 8/2007).

- Ngoài ra, Cơ quan kiểm toán của hai nước cũng đã ký kết MOU hợp tác trong năm 2008. Hiện hai bên đang tích cực trao đổi, đàm phán để sớm ký Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​