​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei

Ảnh ĐS tiểu sử.jpg 
TRẦN VĂN KHOA


Thông tin cá nhân

​Họ và tên:                    Trần Văn Khoa

Ngày sinh:                    27/3/1962

Quê quán:                    Xã Châu Khê, huyện Từ Sơn (trước đây là Tiên Sơn. tỉnh Bắc Ninh ( trước đây là Hà Bắc)

Trình độ học vấn:         Thạc sỹ Quan hệ quốc tế

Ngoại ngữ:                   Anh C, Pháp A

Gia đình:                      Vợ và 02 con

Quá trinh đào tạo và công tác:

1985:                    Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao

1985-1987:           Đi nghĩa vụ quân sự

1987-1997:           Chuyên viên, Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao

1997-2000:           Chuyên viên Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao

2003-2008:           Trợ lý Chủ nhiệm, Văn phòng Kinh tế - Văn Hóa Việt Nam tại Đài Bắc

2006-2008:           Chuyên viên, chuyên viên chính, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

2008-2012:           Lãnh sự rồi Phó Tổng Lãnh sứ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni Ô-xtrây-li-a

2012-2016:           Chuyên vinh chính, chuyên viên cap cấp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Ngoại giao

10/2016-2019:      Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Băng-la-đét.

1/2020 đến nay:   ​Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bờ-ru-nây


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​