​​​Lời chào Đại sứ

Ảnh lời chào ĐS 2.jpg

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalem trân trọng giới thiệu ông​ Trần Văn Khoa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brunei Darussalem, chuẩn bị trình Quốc thư tới Quốc Vương Brunei ngài Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddnin Waddaulah Sultan and Yang Di-Pertuan trong thời gian tới 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​