• THỜI GIAN LÀM VIỆC

    Giờ làm việc:  Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

     Sáng   : 09:00 – 12:00​                      

  • ​ Chiều : 14:00 – 17:00                  

  • Thị thực và Công tác lãnh sự: Chỉ làm việc buổi sáng


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​