• THỜI GIAN LÀM VIỆC

    Giờ làm việc:  Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

     Sáng   : 08:30 – 12:00​                      

  • ​ Chiều : 13:30 – 18:00                  

  • Thị thực và Công tác lãnh sự: 

  • - Buổi sáng tiếp nhận hồ sơ từ 9:00-12:00

  • - Buổi chiều trả hồ sở​ từ 14:00 đến 17:00


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​